یدالله رؤیایی; زمینهٔ کاری: شاعر، نویسنده: زادروز: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۱ (۸۵ سال) دامغان: ملیت
چکیده نگاه گذرا به شرایط و مولفه های تمدن به طور عام و تمدن اسلامی به طور خاص، بیداری و احیای ...
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک
هشترود نیوز، مسئول دولتهای نهم و دهم هم همین گونه و با همین سیاهنمایی سخن می گفت؛ حالا وزرای ...
محمد کریم پیرنیا. Mohammad karim pirniya محمد کریم پیرنیا ، از استادان برجسته معماری سنتی ایران و پایه ...