گوتیک بین‌المللی • رنسانس (۱۴ام تا ۱۵ام) • تکلف‌گرایی (منریسم) (۱۶ام) • باروک - کلاسیسیسم ...
به نام خدا. ساناز نافذ. امپرسیونیسم. Impressionism. در بهار 1874 گروهی از هنرمندان فرانسوی تحت نام ...
هنرمندان این سبک. ونسان ویلِم ون گوگ (۱۸۵۳–۱۸۹) نقاش معروف این سبک، زاده هلند بود.
قـقـنـوس خاکستری - داستان کوتاه "آبجی خانوم" نوشته‌ی صادق هدایت - وبلاگ نویسندگان آزاد ...
زبان و ادبیات فارسی - ( آریا ادیب ) ... شماره ی نوشته: ۱۳ / ۸. ر. اشکوری ریشه ی نام شهرهایی از ...
Un mouvement littéraire, le classicisme ... Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs; s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un ...
گوتیک بین‌المللی • رنسانس (۱۴ام تا ۱۵ام) • تکلف‌گرایی (منریسم) (۱۶ام) • باروک - کلاسیسیسم ...
زبان و ادبیات فارسی - ( آریا ادیب ) ... شماره ی نوشته: ۱۳ / ۸. ر. اشکوری ریشه ی نام شهرهایی از ...
Un mouvement littéraire, le classicisme ... Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs; s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un ...