ارزیابی کمی سبک های معماری نرم افزار از ... رابطه بین مدل منطقی و فیزیکی در معماری نرم افزار;
9.3.1 نگاهی اجمالی به برخی از سبک های معماری : اگر چه در طی 60 سال ... این سبک معماری نرم افزار را ...
حالا با استفاده از این نرم افزار میتونید به راحتی فایل های ... نرم افزار ... معماری سبک ...