سخنان شارزدافیر خاص سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل ... سفارت جرمنی در شهر کابل ... سایت ...
آیا سفارت ایران در کابل به پاسپورت های سابقه که دو سال یا سه سال وقت و اعتبار دارد ویزا ...
بیانیه سفارت ... رئیس جمهور آمریکا ... شعبه اخد رای در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ...
کشتار مردم افغانستان و خَرمستی محافظان سفارت آمریکا در کابل. مقایسه ی همین تصاویر کافی ست ...
ماموریت سفارت ایالات متحده ... برای سفر به آمریکا برای مدتی ... این وب سایت رسمی سفارت ...
طبق گزارش دویچه وله در خبرنامه ای که روز شنبه از سوی سفارت امریکا در کابل نشر شد، آمده است ...
سفارت بریتانیا در کابل در روابط خود با دولت افغانستان از کشور بریتانیا نماینده گی می کند.