صدور کارت اهدای عضو در نمایشگاه کتاب . غرفه انجمن اهدای عضو ایرانیان در سالن f2- سالن سرای اهل ...
پورتال شهر مشهد ، پورتال شهرداری مشهد . ... کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد ...
با مراجعه به سایت www.ehda.ir (و یا همان آدرس قدیم www.iran-ehda.com) وارد قسمت "كارت اهدای عضو" شوید ...
اهدای عضو؛ اهدا 6 ... به گزارش سایت مشهد فوری ، دکتر ابراهیم خالقی مسئول واحد فراهم آوری ...