اقتصاد ایران: دو عضو کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاه های ...
بررسی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد فضاهاي ایمن در ساماندهی وطراحی بافت فرسوده.نمونه موردی ...
شهردار ری با اشاره به طرح اجرای توسعه حرم عبدالعظیم الحسنی (ع) اعلام کرد: در اطرف حرم یک بافت ...
مشارکت مردمی در ساماندهی بافت های فرسوده شهری با عنایت به گستردگی و اهمیت موضوع بافت های ...