مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات ... کاری سازمان‌ها و ادارات ...