به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران:دوره آموزشی سازمان همکاریهای فضایی آسیا-اقیانوسیه ...
سازمان فضایی ایران از متخصصان و دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در رشته‌های ...
سازمان فضایی ایران...براساس ماده 8 و 9 مصوبه 68159 مورخ 22/9/1382 مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي ...
سایت رسمی سازمان فضایی ایران است که خدمات سنجش از دور، مخابرات ماهواره ای و سایر فناوری های ...
گروه پژوهشی علوم فضایی; گروه پژوهشی طراحی وسایل ... مسابقات ملی کن‌ست ایران
اساسنامه سازمان فضایی ایران: ماده1- به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور ...
اقتصاد ایران: معاون توسعه فناوری فضایی سازمان فضایی ایران اعلام کرد: این سازمان در نظر دارد ...
سازمان فضایی ایران ... اصفهان: خیابان امام خمینی، کیلومتر ۷، جنب شهرک رسالت، صدوق پستی: ...