در برخی از مناطق آسیای جنوب شرقی و شمال افریقا پلنگ‌های سیاه رنگی مشاهده می ... زیستگاه: ...
علی قره چه لو افزود: با توجه به اینکه پلنگ ها، حیواناتی قلمرو طلب هستند و به طور معمول حدود 50 ...
زیستگاه های ... جبیر، آهو، قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی، كفتار، پلنگ، گرگ، و گونه‌های نادر ...
گونه پلنگ زیستگاه; پلنگ آفریقایی: جنوب صحرای آفریقا: پلنگ آمور: خاور دور روسیه، شبه جزیره ...
گونه پلنگ زیستگاه; پلنگ آفریقایی: جنوب صحرای آفریقا: پلنگ آمور: خاور دور روسیه، شبه جزیره ...
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۱۰ قلاده از گونه نادر و کمیاب ...
ایران آنلاین-زیستگاه پلنگ در فارس ناامن شده است : : استان فارس، نمونه مینیاتوری ایران است ...
زیستگاه های ... جبیر، آهو، قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی، كفتار، پلنگ، گرگ، و گونه‌های نادر ...