با سلام نیاز به جراحی بستگی به موقعیت و سایز دقیق فیبروم دارد. در صورتیکه واقعاً فیبروم شما ...
May 25, 2009 · آیا زود ارضایی در زنان مشکل جسمی است یا روحی - روانی؟آیا درمانی دارد؟و اینکه متوسط ز
مرحله ارگاسم دیر ارضا شدن آموزش ارضا شدن حالت نعوظ انزال آموزش ارضا شدن در مردان ارضا شدن ...
پرسش: یک سال است که ازدواج کردم. متوجه شدم که شوهرم در مسایل جنسی سرد مزاجه ومن فوق العاده ...