... در استان فارس خسارتی درپی نداشته است. شیراز- زلزله پنج ریشتری فراشبند در استان فارس ...
... زلزله 5 ریشتری در فرشبند استان فارس خسارتی ... زلزله 5 ریشتری در ... در زمین لرزه ...
زلزله 5 ریشتری در استان فارس ... زلزله مسجدسلیمان خسارتی نداشت; زلزله ... زمین لرزه 7/5 ریشتری ...
زمین لرزه 5.4 ریشتری در استان فارس/ زلزله خسارتی درپی ... زمین لرزه 5.4 ریشتری استان فارس ...
زلزله 5.4 دوبرجی داراب فارس خسارتی نداشت ... زلزله 5.4 ریشتری در ... زمین لزره که دو پس لرزه 3 ...
زلزله 5.4 ریشتری فارس ... درونی زمین گله دار در استان ... بابامنیر در استان فارس را به لرزه ...
... زمین‌لرزه 4.6 ریشتری بافت خسارتی نداشت ... زمین‌لرزه 4.6 ریشتری ... در بازار/ پیش‌بینی کاهش 5 ...
زلزله شیراز خسارتی نداشت ... این زمین لرزه در 34 کیلومتری ... جمعه زاهد شهر در استان فارس را ...
زمین لرزه 5.4 ریشتری در استان فارس/ زلزله خسارتی درپی ... زمین لرزه 5.4 ریشتری استان فارس ...
خسارت جزئی زمین لرزه 5.5 ریشتری در ... گذشته کشور خسارتی نداشت ... 4.2 و 4 ریشتری در استان فارس;
... در استان فارس خسارتی درپی نداشته است. شیراز- زلزله پنج ریشتری فراشبند در استان فارس ...
زمین لرزه 5.4 ریشتری دوبرجی فارس خسارتی در پی نداشت ... آخرین زمین لرزه‌ها; پژوهشگاه زلزله ...
زلزله 4/ 5 ریشتری دوبرجی استان فارس را ... علمی و فرهنگی را در عقاب ... زمین و مسکن. ورزشی ...
زمین‎ لرزه 4.4 ریشتری مراوه‎تپه خسارتی نداشته ... زلزله در مرزهای شرقی گلستان خسارتی نداشت 0 .
زمین لرزه 5.4 ریشتری در استان فارس/ زلزله ... زمین لرزه 5.4 ریشتری استان فارس خسارتی درپی نداشت:
زلزله ۴.۱ ریشتری در آمل خسارت نداشت,زلزله ۴.۱ ریشتری در آمل خسارت ...