سلام ای بندگان خدا با یک زمین لرزه جزعی تمام ... ک درباره ی زلزله های ... اهر و ورزقان ...
به مرکزیت اهر ... این زمین‌لرزه که مدت زمان آن بیشتر بود به قدری مردم تبریز را به وحشت انداخت ...
زلزله‌ی بزرگی شهرستانهای اهر، هریس و ورزقان ... پس از این زمین لرزه نیز، 10 پس‌لرزه دیگر ...