دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری در رشته های مدیریت،فلسفه،شیمی،ریاضی ... زمین شناسی ...
هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ، در تاریخ ۳ و ۴ دی ماه ۹۳ ، در دانشگاه تربیت مدرس تهران ...
دانشگاه تربیت مدرس در رشته های مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی ... دکتری زمین شناسی ...
... تهران، بزرگراه جلال آل احمد،‌ دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم ... انجمن زمین شناسی ...
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر ... مدیریت تربیت ... زمین شناسی - ...
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم ... انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه آزاد ...
... شیراز، تربیت مدرس، خواجه ... محترم زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران که ...
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه ... مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ...
دانشگاه تربیت مدرس تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. شهرهای مورد نیاز : ...
... ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس ... عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه ...
... زمین‌شناسی اقتصادی ... گروه پترولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ...
ویکی صفحه دانشگاه تربیت مدرس . ... بخش زمین شناسی در شاخه های زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی ...