... برای برگزاری دور آتی مذاکرات صلح سوریه در ژنو تعیین ... زمان برگزاری دور آتی مذکرات ...
اعلام زمان برگزاری دور ... درباره امکان تشکیل دور هفتم مذاکرات صلح سوریه در ژنو در ژوئن ...
... دور جدید مذاکرات ژنو درباره سوریه روز 18 ... در امور سوریه اعلام ... زمان برگزاری دور ...
زمان برگزاری دور جدید ... سوریه اعلام کرد که دور جدید مذاکرات سوریه در ژنو روز 9 ...
... صلح سوریه در ژنو ... در امور سوریه از برگزاری دور ... زمان ازسرگیری مذاکرات ...
... صلح سوریه در ژنو در ... زمان-ازسرگیری-مذاکرات ... در امور سوریه از برگزاری دور ...
... صلح سوریه در ژنو ... در امور سوریه از برگزاری دور ... زمان ازسرگیری مذاکرات ...
مذاکرات صلح سوریه فردا در ژنو ... به نقل از تاس، ششمین دور از مذاکرات صلح سوریه فردا در ژنو ...
زمان برگزاری دور جدید مذاکرات ژنو درباره سوریه مشخص شد بهناز جعفری مریل استریپ نیست که ...
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ...
دی‌میستورا زمان برگزاری ... سوریه" در مذاکرات ژنو. ... ضرورت برگزاری مذاکرات ژنو ...