به گزارش دولت بهار به نقل از المیادین، هشتمین دور مذاکرات ژنو درباره سوریه در ماه سپتامبر ...
به گزارش دولت بهار به نقل از المیادین، هشتمین دور مذاکرات ژنو درباره سوریه در ماه سپتامبر ...
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه گفت که زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات ژنو، روز پنجشنبه ...
استفان دی میستورا تاکید کرد که دور آتی مذاکرات صلح سوریه در ژنو احتمالاً ... زمان برگزاری دور ...
دی‌میستورا زمان برگزاری دور بعدی ... تعلیق مشارکت گروه‌های "ارتش آزاد سوریه" در مذاکرات ژنو.