زن خودش را زیبا می کند آرایش می کند، همسرش او را می بیند و تحسین می کند، مرد می داند که زیبایی ...
شبکه خبر,شبکه خبری دانا,شبکه خبری بی بی سی,شبکه خبری کرج,شبکه خبر سیما,شبکه خبر ورزشی,شبکه ...