ایلام - ایرنا ... زلزله ای به بزرگی 4،1 ریشتر شهر توحید از توابع بخش هلیلان شهرستان چرداول در ...
زلزله ای به بزرگی 4.4 ... حوالی دره شهر واقع در مرز استان های ایلام و ... مالی غیرمجاز را ...
... در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح امروز (پنجشنبه) مورموری در استان ایلام را لرزاند. ...
... لرزه 4.1 ریشتری آرین‌شهر در این استان را لرزاند. ... ایلام; زنجان ... 13:43 زلزله 4.1 ریشتری ...
... در استان ایلام را لرزاند. ... زلزله 4.6 ریشتری در ... و خوزستان را لرزاند که دو ...
زلزله 4.4 ریشتری دره شهر ایلام را ... های ایلام و لرستان را لرزاند. ... زلزله در ۳۳.۲۰۲ ...
... شهر مندلی عراق را لرزاند. این زلزله در عرض ... زلزله 6.1 ریشتری مورموری ایلام را لرزاند.
... شهر ایلام را لرزاند به ... ایلام را لرزاند. این زلزله در 19 ... زلزله 4.3 ریشتری کازرون در ...
زمین لرزه ای با قدرت 4.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین، مورموری در استان ایلام را لرزاند.
زلزله 4.8 ریشتری پهله زرین ... دهلران استان ایلام را لرزاند. ... ای به بزرگی 4.8 در مقیایس ...
وقوع زلزله 4،1 و 4،2 ریشتری در ... رضوی و همچنین ۴.۲ ریشتری چوار در استان ایلام را لرزاند. ...