زلزله نسبتا شدید در فارس و کرمان. ... اخبار ایران زمین لرزه ای به قدرت 5/4 درجه در مقیاس ریشتر ...