شیراز - ایرنا - مدیرکل مدیریت ستاد بحران استانداری فارس گفت : خوشبختانه زلزله 5.4 ریشتری در ...
دو زمین لرزه در ... زمین لرزه خسارتی نداشت. زلزله 8/4 ... کازرون در استان فارس خسارتی در پی نداشت.
... موقعیت این زلزله در ۶ کیلومتری ... دو برجی داراب ... سپیدان فارس خسارتی نداشت.
... زلزله دامغان خسارتی ... روستای دو برجی داراب ... دهم ریشتری سپیدان فارس خسارتی نداشت.
زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر داراب در استان فارس ... در فارس خسارتی نداشت. ... دو زلزله با ...
زلزله در دو برجی داراب فارس خسارتی نداشت . ... دو برجی شهرستان داراب در این ... زلزله فنون ...