آموزش : زبان دزفولی نحوه آموزش : لغات + معنی منبع : http://www.pcparsi.com مار=مادر بو وه=پدر برار=برادر ...
مار=مادربو وه=پدربرار=برادرخوار=خواهرعومو=عموخاله که مشخصهعمه هم همینطورخولو=داییزو خولو ...
Sep 02, 2014 · Video embedded · تعلیم زبان دزفولی - Duration: 1:06. Ali Naser 530 views. 1:06. جناب خان و مصطفی زمانی - Duration: 32:52.
Sep 02, 2014 · تعلیم زبان دزفولی - Duration: 1:06. Ali Naser 530 views. 1:06. جناب خان و مصطفی زمانی - Duration: 32:52.
دزفولی بیاموزیم - آموزش کلمات و لغات دزفولی - کمیته ی حفظ و احیای فرهنگ و هویت دزفولی انجمن ...
مار=مادربو وه=پدربرار=برادرخوار=خواهرعومو=عموخاله که مشخصهعمه هم همینطورخولو=داییزو خولو ...
در تمام ادیان توحیدی زبان هنر و بیان نمادین آن از دیرباز تاکنون پیوسته یکی از قوی‌ترین و ...