سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو کشور ... قسم میخورم رییس جمهور چین امده ...
رییس جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو ... چین در بدو ورود به تهران ...
رییس جمهور این کشور پیش از ... چین: سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو ...
شی‌جین پینگ,رییس‌جمهور چین , ... نموده و موجب تحکیم بیش از پیش دوستی و همکاری بین دو کشور ...
بازدید رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو ... بازدید رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو ...
رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو کشور ... رییس‌جمهور ...
رییس جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو ... چین در بدو ورود به تهران ...
دقایقی پیش رییس جمهور چین در کاخ ... رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب ... دو نفر از پرسنل ...
بازدید رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو ... بازدید رییس جمهور و اعضای هیات دولت از خودرو ...
... تقویت بیش ‏از پیش همکاری ... رییس جمهور چین از نقش ... بر لطمه به روابط دو کشور موجب ...
اعتیاد به تلفن همراه موجب مرگ زودرس می شود - 243. اعتیاد به تلفن همراه موجب مرگ زودرس می شود - 243.
دقایقی پیش رییس جمهور چین در کاخ ... رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب ... دو نفر از پرسنل ...
... مدت ده ساله همکاری دو کشور ... قرقیزستان را بیش از پیش ... رییس‌جمهور به ارمنستان ...