همشهری آنلاین: شی جین پینگ رییس جمهوری چین پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد گفت : چین ...