رئیس جمهور عراق: روابط خوبی ... چین: سفرم به تهران موجب تحکیم ... آوران به خاک سپرده می‌شود :