... سفرم به تهران موجب تحکیم ... آغاز شود. رییس‌جمهور چین ... تهران موفق بود; ما می ...
رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم روابط ما می ... جمهوری چین هنگام ورود به تهران ...
رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم روابط ما می ... جمهوری چین هنگام ورود به تهران ...
... می شود در سفر به تهران ... قطعا رییس جمهور چین هم به ... سفرم به تهران موجب تحکیم ...
رییس‌جمهور چین: سفرم به تهران موجب تحکیم ... آوران به خاک سپرده می‌شود : ... رییس‌جمهور ...
... سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو کشور می‌شود . رییس‌جمهور چین ... می‌شود ...
... سفرم به تهران موجب تحکیم بیش از پیش همکاری بین دو کشور می‌شود . رییس‌جمهور چین ... می‌شود ...
... سفر رییس جمهور چین به ... سفرم به ایران موجب تحکیم ... فشار به اعضای کابینه می‌شود ...
... کهنسال چین به سر‬ ‫می‌برم ... می‌شود‪ ،‬روابط انسانی ... به ما نشان می‌دهد ...
... عملیاتی می شود. ... همکاری ها، روابط را تحکیم می ... وزیر دفاع چین به تهران ، زمینه ...
دیدار وزیر دفاع چین با رییس جمهور. ... تهران گفت: به موجب حکم ... که انجام می‌شود به دلیل ...
گذرت به ما که می خورد، آن ... اسلامی تهران ارجاع می‌شود. ... رییس جمهور شدی ...
... در شهر به ما نشان می‌دهد ... استفاده می شود. به منظور ... و به موجب قانون، صورت می ...