رهبر انقلاب: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» اقدامی مثبت است اما تاکنون میزان کمی از توافقات ...
اين رقم را از كجا در اورديد !! ؟ ٧٥٠٠ ريال انموقع ميشود ١٠٧ دلار با توجه به اينكه ارزش بين ...