ابوعلی سینا. ... روش تسويه آب با قطعه اي از پشم است كه آب را قطره اي از خود بچكاند.
ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال 359 - 370 هجری - در روستایی در حوالی بخارا چشم بر جهان گشود .
داستان هوش ابوعلی سینا. مجموعه : ادبیات،شعر و ... دست دادن زن و مرد نامحرم با این روش حرام ...