مشتریان بانک ملی برای رفع سوء اثر چک های برگشتی ابتدا لازم است جهت اطلاع از وضعیت چک های ...
حتما شما هم با موضوع چك برگشتي و عواقب ... دارندگان چك برگشتي بايد براي رفع سوء اثر چك مراحل ...
بانك مركزي اعلام كرد: شوراي پول و اعتبار بند 18-3 دستورالعمل حساب‌ جاري را اصلاح و روش جديد ...
در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی ... چك برگشتي;