قاتل محکوم به قصاص، با رضایت و صرف نظر اولیای دم از حقوق قانونی خود، از دار مجازات نجات یافت.
قتل عمد موجب قصاص است ولی با رضایت ولی دم، قاتل قصاص نمی‌شود ... حقی را که برای قصاص یا عفو ...
حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که ... یعنی با رضایت قاتل می ...
... در پرونده سرقت، پرده از راز مفقود‌شدن نامادری‌اش برداشت و به قصاص ... برای پیداکردن ...
دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری ... است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا ...
قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل ... برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید ...
با گذشت اولیای دم در بسطام، جوانی که پس از 13 سال زندانی در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفته ...
خبرگزاری هرانا – پسر جوانی که پس از دستگیری در پرونده سرقت، پرده از راز مفقود‌شدن نامادری ...
قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل ... برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید ...
در ماه مبارک رمضان فردی که به قصاص نفس محکوم شده بود، موفق به اخذ رضایت شکات پرونده شد.
شرط پدر شهیدخلیلی برای رضایت به ... راضی به قصاص قاتل فرزندم نیستم و اگر تضمینی باشد که ...
علیرغم تلاش های زیاد برای کسب رضایت خانواده مقتول حکم قصاص قاتل سیرجانی اجرا شد هادی کاربخش ...
۹ ماه پیش قاتلی که در آستانه قصاص بود موفق شد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را بگیرد و پس از ...
تلاش برای اخذ رضایت از ... کردند به ویژه اینکه بار قصاص را از خانواده ها داغدار که ...
من که برای دعوا به خیابان رفته ... به قتل رسانده است، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت و ...
با بخشش و رضایت اولیای دم مرحوم مهدی چراغی، قاتل این سرباز وظیفه از قصاص رهایی یافت.
یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می ... مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا ...
در مواردی که حقی برای ... در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اعلام رضایت محکوم به قصاص ...