... می باشد، چرا که فشار قیمت نفت در حال حاضر در بازارهای جهانی رو به ... اهداف متعالی ... دولت ...
... دلار درآمد نفتی ... است، به نظر می رسد در صورت تحقق اهداف دولت در ... نظر، به من ...
برای رسیدن به موفقیت ... او در این زمینه می‌گوید: «به نظر می‌رسد بسیاری از ... نسبت به اهداف ...
... است که تا رسیدن به اهداف ... به نظر می رسد اتخاذ ... کرد درآمد نفتی ایران در ...
... برای رسیدن به اهداف ... نفتی بوده که به دولت این ... صحیحی به نظر می‌رسد. ...
کل درآمد نفتی دولت روحانی ... کودتای کنترل شده برای رسیدن به اهداف ... به نظر می‌رسد آقای ...