هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در زمینی با زیربنای تقریبی 48 هزار متر مربع در سال 89 ...
رستوران هتل ایبیس واقع درطبقه ... فاصله تا فرودگاه امام خمینی 6 دقیقه پیاده و 2 دقیقه با ...
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در ۳۰ کیلومتری تهران واقع در شهرستان ری میان بزرگراه تهران ...