واکنش رئیس فدراسیون تنیس به آموزش دلاری در مجموعه انقلاب رئیس فدراسیون تنیس به موضوع ...
مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس کشورمان به نمایندگی از جامعه تنیس درگذشت این بزرگوار را ...
تنیسفا: در طول هفت سالی که مجید شایسته ریاست فدراسیون تنیس ایران را به عهده داشته، اقدامات ...