ویژه روحانیت قم مراجعه نمود که به ایشان گفته شد... ... جدی می شود رئیس دادگاه ویژه ...
صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم. ... دادگاه ویژه روحانیت ... رئیس دادگاه ویژه روحانیت ...
رئیس دادگاه ویژه روحانیت گفت: حکم صادره برای روحانی معروف آقای «ج» بدوی و قابل تجدید نظر است.
دادگاه ویژه روحانیت قم با صدور بیانیه ای اعلام کرد محمدرضا نکونام، روحانی منتقد، به ۵ سال ...
... سوی دادگاه ویژه روحانیت ... رئیس دادگاه ویژه روحانیت ... قم دادگاه ویژه روحانیت ...
دادگاه ویژه روحانیت. قم-بلوار سمیه- کوچه شماره 9. 37744077. 16. ستاد نیروهای انتظامی ...