روشهای درمانی لکنت زبانبرای درمان لکنت زبان کودکان روشهای بیشماری وجود داردکه هر یک بر ...
جناب آقای دکتر سلام دختر ۷ساله ای دارم که در زمان مهد کودک و هنگام تنهای برروی صنندلی خودش ...
با سلام زینب کامرانی و دارای مدرک کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره هستم.هدف این وبلاگ ...
روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...