مشاوره در ازدواج-مشاور در خانواده-مشاوره قبل از ازدواج-دکتر متخصص در ازدواج-دکترای ...
سوابق علمی و حرفه ای : دکتر کتایون خوشابی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان،با درجه دانشیاری سالها ...
پس از مراجعت به ايران در دانشگاه شهيد بهشتي با سمت دانشيار و روانشناس مركز خدمات ... دکتر حسن ...
88766331-6 تهران- خ دکتر بهشتی - خ شهید صابونچی - نبش چهار راه هویزه - گروه تخصصی ایران پزشک ...