رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، از محرومیت 6 ماهه بازیکن دوپینگی لیگ برتر فوتبال خبر داد.
پس از آنکه کاشف به عمل آمد یکی از بازیکنان نسبتا مشهور فوتبال ایران سال گذشته مرتکب دوپینگ ...
پس از آنکه کاشف به عمل آمد یکی از بازیکنان نسبتاً مشهور فوتبال ایران سال گذشته مرتکب دوپینگ ...
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از مثبت ... حضور دارند و دوپینگی‌های ... کیست ؟ پیشنیاز ...
بازیکن سرشناس دوپینگی است!+عکس. وکیل مهاجم پرسپولیس با واکنش نسبت به بیانیه خبرساز باشگاه ...