زمينه فعاليت : حمایت مادی و معنوی از دوقلوها.چندقلوها و خانواده های ایشان شاخه فعاليت :
اسم های خوشگل واسه دوقلو های پسر احسان و محسن سینا و سالار مهدی و محمد الشن و الیار علیرضا و ...
لاله و لادن از ایران عکس های دیدنی از همه ... تازه ترین عکسهای بازیگران و چهره های ایرانی ...