دوره کارنس . دردهه های اخیر بدلیل رشدروزافزون جمعیت، نیازبه غذا افزایش یافته است.
دوره کارنس چیست - اٍسکل دشت - ... حداقل دوره زمانی است که باید از هنگام سمپاشی بگذرد تا آن سم در ...
دوره کارنس حداقل دوره زمانی است که باید از هنگام سمپاشی بگذرد تا آن سم در گیاه تجزیه شده ...
دوره کارنس : ---این آفتکش در بازار با نام تجاری سومیتیون (Sumithion EC 50%) وجود دارد. فنيتروتيون از ...
دوره كارنس هريك ازسموم دفع آفات نباتي متفاوت است .دوره كارنس برخي ازسموم پايين است .مثلا ...
... این سموم بهترین سم شته کش مورد مصرف گلخانه پی متروزین یا چس است که دوره کارنس ... با دوره ...
نام عمومي : Malathion فرمولاسيون شرکت اكسير كشاورزی : 57% EC مالاتيون: Oral LD 50 = 1375-5500 mg/kg دوره کارنس : 10 ...
... را قبل ازبرداشت محصول استفاده نکنید.درصورت استفاده اجازه دهید تا دوره کارنس ...
دوره کارنس دی کلروس-salb11-01-2010, 11:03 pm:2:سلام درمورد مبارزه باپشه ( مگس سفيد گلخانه ) راهنمايي ...
دوره کارنس در پرورش قارچ و یا تولید هر نوع محصول کشاورزی دیگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
دوره کارنس عبارت است از : مدت زمانی که سم می تواند پس ازسمپاشی درمزارع سمیت وتاثیرات مخرب ...
دوره کارنس: فاصله بین آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 7 روز است. بسته بندی: 1 ...
... این سموم بهترین سم شته کش مورد مصرف گلخانه پی متروزین یا چس است که دوره کارنس ... دوره زمانی ...
... می باشد.خاصیت ضربه ای نداردوتاثیرآن3تا7روزبعددیده می شود.دوره کارنس آن درسبزیجات ... دوره
دوره كارنس : فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول 7 روز است . موارد توصيه سوين در محصولات ...