هر روز که میگذره بیشتر به این باور میرسم که هیچ چیزی اتفاقی نیست و بی دلیل! بی دلیل نبود روزی ...
و من از دیروز نشسته ام. پشت پنجره ام و می شمارم. تمام قدم های امیر آباد را. تمام کوچه ها و ...
گوش کن دورترین مرغ جهان می خواند شب سلیس است و یکدست و باز شمعدانی ها و صدا دار ترین شاخه فصل ...
شعر های باران خورده .... - گوش کن ، دورترین مرغ جهان می خواند ...(سهراب سپهری) - دلنوشته هایی از ...
گوش کن، دورترین مرغ جهان می‌خواند - شعری از سهراب سپهری. گوش کن، دورترین مرغ جهان می‌خواند.