متورم شدن لثه اغلب به علت رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان رخ می دهد. ورم لثه را نمی توان به ...
مراجعه ی مرتب به دندانپزشک، رعایت بهداشت دهان و دندان و مراقبت از لثه و بافت نگه دارنده ...
این نوع آبسه در ساختارهای محافظ دندان از قبیل پیرادندان که بین دندان و لثه ... درد دندان ...
درد دندان و علل ایجاد درد دندان و روشهای مقابله با ... اگر بافت لثه یا زبان تان حساس باشد ...
دندان درد یکی از ... رشد میکروب ها روی مواد غذایی جمع شده در این دندان باعث ورم و قرمزی لثه با ...
این عفونت و التهاب همچنین رشته های ظریفی که دندان را به لثه و ... 4- اگر به هنگام جویدن درد ...
درد دندان دردیست که داخل یا اطراف دندان بوجود می آید. معمولا درد از درون دندان یا اطراف لثه و ...
اين ميوه ها حاوي ويتامين c فراوان هستند و براي لثه ... همچنين آب پياز مي تواند در كاهش درد ...