کلينيک دکتر مجيد نمازي فر متخصص گوش و حلق و بيني , عمل زيبايي بيني. - دکتر مجید نمازی فر - 16-08 ...
دكتر مجيد عباس‌پور ... 50- سیدحامدحسینی، مجیدهدایتی ‌ فر، احمد رهبر رنجی، مجید عباسپور ...
1 دانشكده محترم پزشكي دكتر محمد تقي رجبي مشهدي دكتر حسن رحشنده زهرا جنگي آقاي دكتر صابري فر ...