دعاي براي افزايش مال و ثروت هرگاه در ساعت اول روز 308 مرتبه بگويد يا رزاق روزي او وسيع مي گردد.
افزایش رزق و روزی و دعای افزایش ... خواندن سورة واقعه بعد از نماز عشاء موجب مکنت و ثروت می ...
دعای مخصوص افزایش روزی و ثروت درداین مطلب از ایران ناز به بررسی احادیث ، دعاها و راههایی که ...
دعای افزایش ثروت - مال - رزق هر روز 1001 بار بخوانید : الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القویّ ...