آخرین اخبار و تحلیل روز شیراز و استان فارس ... تودیع معارفه ای متفاوت؛دورهمی خانوادگی در ...
سه ویژگی ِ دل‌آزار ِ زندگی مُدرن حرف زدن بی معنا، میل بدون عشق، كار بدون رضایت خاطر مینیون ...