بررسی تطبیقی رژیم حقوقی بزگترین دریاچه های جهان (خزر، سوپریور، ویکتوریا) سخنرانی در سمینار ...
زیستگاه سیچلاید فرونتوزا دریاچه ی تانگانیکا در زامبیا است.این ماهی با برجستگی غده مانندی ...
زیستگاه سیچلاید لیموئی قسمت های جنوبی در یاچه ی تانگانیکا است. این ماهی یکی از کوچکترین ...
Abortion law; فهرست استان‌های کشورها; Capital punishment; Current heads of state and government; فهرست کشورها بر پایه تاریخ ...
سلام میکنم خدمت یاران لست سکندی من امین زارعی هستم متولد و ساکن شیراز سال 1367 یه انسان معمولی ...
ایرانیان باستان در چندین هزار سال قبل دست به این ابتکار جدید زده و آن‌را کاریز یا کهریز نام ...