... با جدید ترین لیزر . جوانسازی و کاهش چین و چر وک در 3 جلسه با کاشت مو - لیپولیز ... درمان چاقی ...