جوش های کیستی داشتم و مشکل هورمونی نبود بنابراین شش ماه راکوتان ... درمان جوش های صورت ...
درمان آکنه با طب چینی روش چینی برای درمان جوش‌های صورت درمان جوش‌های صور ,جوش و آکنه,مواد ...