به گزارش شبنم نیوز ، از ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت رای گیری در 55 حوزه انتخابیه برای ...