ورودی Mic : این ورودی برای اتصال میکروفن به میکسر بکار می رود. به میکسرها، می‌توان انواع ...