برگزیدگان سال سینمای ایران مشخص شدند و جشنواره ... داوران بخش فیلم‌های اول (نگاه نو) جشنواره ...
در ادامه برگزیدگان بخش نگاه نو ... شدند: در این بخش با حضور ... هیات داوران جشنواره‌ی فیلم ...
علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره فیلم فجر نام اعضای هیئت داوران بخش "سودای سیمرغ" سی و سومین دوره ...
برگزیدگان سال سینمای ایران مشخص شدند و جشنواره ... داوران بخش فیلم‌های اول (نگاه نو) جشنواره ...
... و ۱۱ فیلم در بخش نگاه نو، ۱۱ فیلم ... به عنوان هیئت داوران بخش سودای ... شرح معرفی شدند: