سلام بسیار ممنونیم از زحمات فراوان آقای زمانی شعر خیلی لطیف هست که با صدای گرم دادش حامد ...
مسئولان باید هر چه سریع تر مقدمات جلوگیری از بحران سالخوردگی و پیرسالی را فراهم کنند، این ...