مراکز آموزش عالی خصوصی . دانشگاه های خصوصی در آلمان در طی سال های اخیر توانسته اند خود را به ...
جهت اخذ پذیرش پزشکی از دانشگاه های آلمان معمولا دو ... دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینس Johannes ...
در این تاپیک می توانید درباره دانشگاه ها و رشته های مختلف در کشور المان سوالات خود را مطرح ...