تحصيلات رسمي دكتر حسابي در سال 1306 با اخذ درجه‌ي دكتراي فيزيك ... ايراني و ... دانشمند ایرانی ...
دانـشـمـندان ايـرانـي. ... فيزيك دان ، شيمي دان و پزشك و مهندس و ... شيمي دان و دانشمند و علم ...
... در رشته فيزيك ... گذاري بخش آكوستيك در دانشگاه و اندازه گيري فواصل گام هاي موسيقي ايراني ...
... دانشمندان ايراني ... و يا ابن سينا دانشمند بزرگ ايراني که بسياري از ... فيزيك دان ...
کارو لوکس، دانشمند، استاد تمام و مدیر مؤسس قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند(cipce) ...
دانشمند ایرانی در ... دانشمند ايراني دانشگاه پرينستون در كنار هشت محقق برجسته فيزيك از سراسر ...
... تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات به تشريح جزئيات سفر استفان هاوكينگ، دانشمند ... فيزيك كه در ...
... دانشمند و فیلسوف ، در طبقه بندی علوم و در تبیین قوانین صوت و در تعریف دانش ها نقش عمده ای ...
... در رشته فيزيك ... گذاري بخش آكوستيك در دانشگاه و اندازه گيري فواصل گام هاي موسيقي ايراني ...
تحصيلات رسمي دكتر حسابي در سال 1306 با اخذ درجه‌ي دكتراي فيزيك از ... ايراني و مسلمان ...
دانشمند ایرانی در ... دانشمند ايراني دانشگاه پرينستون در كنار هشت محقق برجسته فيزيك از سراسر ...
شبکه زنان دانشمند جهان اسلام با هدف کاهش فاصله علمی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای با ...
... به وسيله دانشمندان ايرانى ..... اخبار فيزيك ... در صدر اين دانشمندان بايد از دانشمند ايراني ...
رياضي دانان ايراني. ... را نيز در فيزيك انجام داد ... لباچفسكي،دانشمند معروف ...
دانشمند جوان ایرانی، برنده ... فيزيك; اخبار ... ايشان و هزاران ايراني ديگر تنها به اين دليل از ...
دانشمند جوان ایرانی، برنده جایزه معتبر فیزیک شد [خبرگزاری صدا و سیما] دانش آموخته دانشگاه ...
ديپلم افتخار فيزيك-شيمي توسط آكادمي ... ناميدند ولي با اينهمه دانشمند بزرگ از اختراع با ...