قابل توجه دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر. جهت دریافت جزوه ی درس ترابری اقدام ...
تقویم آموزشی نیمسال 2-95. انتخاب واحد: گروههای عمران و کامپیوتر: 9الی 11بهمن. گروههای روابط ...
واحد رودهن در میان دانشگاه های دولتی و واحد های دانشگاه آزاد اسلامی با رشد چهار پله ای به ...