داستان کوتاه “قیمت تجربه” مهندسی بود که در تعمیر دستگاه های مکانیکی استعداد و تبحر داشت او ...
داستان و رمان - مطالب ابر داستان های دینی - داستان های ایرانی،داستان های کوتاه،داستان،رمان ...
داستان های واقعی و عبرت انگیز - خدا را فراموش مکن - داستان های واقعی و عبرت ... وب جالب های ...