اسلام به فراگيرى علم و دانش تأكيد بسيار دارد و اولين آيه اى كه نازل شده به خواندن و نوشتن ...
استاد مطهری معتقدند که چنین تحقیرهایی معلوم نیست که با دیدگاه اسلام درمورد انسان کامل ...
دیدگاه دانشمندان و متفکران غرب در مورد اسلام نویسنده: کمال روحانی چه بسا برای مسلمانی واقعی ...